Yayınlar

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

 • Mısırın Akışkan Yatakta Kuruma Karakteristiklerinin İncelenmesi (Tamamlandı)
 • Tarım Ürünlerinin Akışkan Yatakta Kurutma Davranışının Deneysel Olarak İncelenmesi (Tamamlandı)
 • Akışkan Yatakta Kurutma Prosesinin Ekserji Analizi (Tamamlandı)
 • Akışkan Yatakta Kömür Kurutulmasının Deneysel Analizi (Tamamlandı)
 • Fotovoltaik Etki İle Çalışan Güneş Enerjili Sulama Sisteminin Modellenmesi (Tamamlandı)
 • Mini Kanalda Nanoakışkan Kullanımının Isı Transferine Etkisinin Deneysel Ve Sayısal Olarak İncelenmesi (Tamamlandı)
 • Al2O3-Saf Su ve ZnO-Saf Su Nanoakışkanlarının Farklı Çaplardaki Mini Kanallarda Akışının Deneysel Olarak İncelenmesi (Tamamlandı)
 • Türkiye Taş Kömürü Kurumu (TTK) Gelik İşletmesinde Ana Havalandırma Fanının Ekonomik Açıdan Verimliliğinin İncelenmesi (Tamamlandı)
 • Biyogaz Beslemeli Enerji Dönüşüm Santarlinin Termodinamik Enerji ve Termoekonomik Analizi: Zonguldak (Tamamlandı)
 • Farklı Ön İşlemler Uygulanan Tavuk Göğüs Etinin Akışkan Yatak ve Mikrodalgada Kurutulmasının İncelenmesi (Tamamlandı)
 • Boyahane Kurutma Fırınında Ekonomizer ve Reküperatör Uygulaması ve Enerji Tasarrufu Hesabı (Tamamlandı)

Yönetilen Doktora Tezleri

 • Mini/Mikrokanallarda Nano Akışkan Akışının Deneysel Olarak İncelenmesi (Tamamlandı)
 • Aort Damarında Kan Akışının Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (HAD) ve Parçacık Görüntülemeli Akış Ölçüm (PIV) Yöntemiyle İncelenmesi (Tamamlandı)

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI yada SCIE kapsamında)

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (diğerleri)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler

Diğer Yayınlar

 • M. Gür, A. Topuz, Fındık Kurutmanın Akışkan Yataklı Kurutucuda Deneysel ve Teorik İncelenmesi, Üçüncü Milli Fındık Şurası Tebliğler Kitabı, s: 564, 10-14 Ekim 2004, Giresun.

Hakemlikler

 • Applied Thermal Engineering (ISSN: 1359-4311)
 • International Journal of Food Sciences and Nutrition (ISSN: 0963-7486)
 • Journal of Food Process Engineering (ISSN: 0145-8876)
 • International Journal of Vehicle Design (ISSN: 0143-3369)
 • Journal of Agricultural Science and Technology (ISSN: 1680-7073)
 • Journal of Food Science and Technology (ISSN: 0022-1155)
 • Italian Journal of Food Science (ISSN: 1120-1770)
 • Turkish Journal of Agriculture and Forestry (ISSN: 1300-011X)
 • Scientific Research and Essays (ISSN:1992-2248)
 • Computers and Electronics in Agriculture (ISSN: 0168-1699)
 • Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi-Journal of
  Agricultural Sciences
 • DergiPark Kapsamındaki Muhtelif Dergiler

Projeler

 • Akışkan Yatak Sisteminde Tahıl Kurutma İşleminin Deneysel ve Nümerik Olarak İncelenmesi, Araştırma Fonu Projesi, Proje No: 2003-45-02-04,Yürütücü: Y.Doç.Dr.Adnan TOPUZ
 • Akışkan Yatakta Kurutma Prosesinin Nümerik Olarak İncelenmesi, Araştırma Fonu Projesi, Proje No: 2009-45-02-03, Yürütücü: Y.Doç.Dr.Adnan TOPUZ
 • Yeni Nesil Euro 5/6 Dizel Motorları İçin Nano Akışkanlı Radyatör Geliştirilmesi ve Prototip Uygulaması, TÜBİTAK 1505 – Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı Kapsamında, Proje No: 5140013, Yürütücü: Doç.Dr.Adnan TOPUZ
Facebook
LinkedIn
Instagram